Hơn một phần tư thế kỷ sau ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, dioxin hàm chứa trong Chất Da Cam vẫn gây ra tác hại, nhiều người vẫn c̣n chịu hậu quả nặng nề của chất khai quang được sử dụng như là một vũ khí chiến tranh. Nạn nhân là những cựu chiến binh người Mỹ và người Việt, là người dân sống ở các cùng bị nhiễm độc, và nhất là những trẻ em dị dạng ra đời nhiều năm sau chiến tranh, là những người thuộc thế hệ cha mẹ, thậm chí ông bà… Nhiều trẻ em bị bỏ rơi v́ gia đ́nh nghèo khó không có khả năng chăm sóc chúng. Năm 1990, hai em bé song sinh Việt và Đức đă được giải phẫu để tách rời tại bệnh viện Từ Dũ. Ít lâu sau, bệnh viện quyết định mở một trại cô nhi với sự tài trợ của nước ngoài để chăm lo hai anh em Việt, Đức và những trẻ em khác bị tật nguyền bẩm sinh. Gia đ́nh các em phần lớn là những gia đ́nh nghèo khó, không thể mang lại cho các em sự chăm sóc cần thiết  chuyên biệt và tốn kém. Hiện nay ở Việt Nam có 11 Làng Ḥa B́nh tương tự như trạo cô nhi của bệnh viện Từ Dũ, dảnh riêng cho những trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi. Các cơ sở này hoạt động được là nhờ quỹ tài trợ của nhiều nước, đặc biệt là Đức, và của những tổ chức phi chính quyền. 

Từ Dũ hiện nay có 60 em. Tất cả đều tật nguyền bẩm sinh. Trong số ấy, khoảng 60 % được cho là do hậu quả chất độc Da Cam. 

Làng Ḥa B́nh có mục đích là cung cấp sự chăm sóc y tế, hồi phục chức năng và giáo dục. Trại được tổ chức theo phương thức nội trú, một vài em thuộc quy chế bán nội trú. 

Làng vận hành theo phương pháp đa bộ môn : bác sĩ, y tá, hộ lư, giáo viên, kĩ thuật viên, nhưng nhân viên hiện nay không đủ đáp ứng yêu cầu. Hội « Những người bạn của Xuân Minh » có mục đích giúp các em bằng cách t́m những người đỡ đầu. Chúng tôi ưu tiên t́m người đỡ đầu cho những em khuyết tật nặng, phần lớn sống ở Làng Ḥa B́nh Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) từ lúc ra đời. Nhân viên ở đây hết sức tận tụy những không đủ số lượng để chăm lo cho các em một cách tối ưu

 

Hội « Bạn bè của Xuân Minh » có mục đích giúp đỡ trẻ em nhiễm độc Da Cam / Dioxin ở Việt Nam.

Chiến tranh Việt Nam đă kết thúc từ lâu, nhưng dioxin chứa trong Chất Da Cam vẫn tiếp tục gây ra bệnh tật và tác hại cho nhiều em bé khuyết tật bẩm sinh (33 loại bệnh tật đă được kiểm kê).

 

1) Làng Ḥa B́nh đón nhận 60 trẻ em phần đông bị bỏ rơi từ khi ra đời. Tất cả các em đều bị khuyết tật bẩm sinh.

 

Làng Ḥa B́nh chăm sóc cho các em về mặt y tế, giúp các em phục hổi chức năng và học hành.

2) Trẻ em nạn nhân, do thiếu phương tiện tài chính và vật chất, không có khả năng nhận được sự chăm sóc thích hợp.

 

 

 

Hội « Bạn bè của Xuân Minh » theo đuổi những mục đích sau đây :

-t́m quỹ để thực hiện các dự án của Hội

- triển khai nhân lực và vật lực để chăm sóc các em

- hợp tác với mọi tổ chức muốn giúp đỡ trẻ em nạn nhân dioxin.

 

Các dự án của Hội nhằm giúp đỡ trẻ em nạn nhân Dioxin / Chất da cam :

-  Quỹ Đoàn kết để mua thuốc men, xe lăn, thiết bị chỉnh h́nh

-  Quỹ vi tín dụng nhằm hỗ trợ gia đ́nh các nạn nhân

-  Quỹ học bổng cho trẻ em, thiếu niên và người lớn

-  Cải thiện sự hợp tác với Làng Ḥa b́nh (Bệnh viện Từ Dũ)

-  Tăng cường sự đỡ đầu trẻ em, thiếu niên và thành niên c̣n sống với gia đ́nh (đối tác của hội là VAVA / Hội các nạn nhân Việt Nam của dioxin / chất da cam)

Toàn bộ những tại trợ mà chúng tôi nhận được đều được gửi về :

- Làng Ḥa B́nh (Bệnh viên Từ Dũ) để trực tiếp giúp các em ở đây

- Cho các gia đ́nh, thông qua VAVA (cấp cho các gia đ́nh ba tháng một lần, mỗi lần báo cáo đầy đủ cho Hội)

Giúp chúng tôi bằng cách nào ?

 Phương thức cơ bản nhất là nhận đỡ đầu một em : 15€/tháng, tức là 180€ một năm.

Các bạn cũng có thể :

gia nhập Hội (niên liễm 20€)

 tặng tiền một lần hay định kỳ

 giới thiệu Hội với bạn bè (đây là cách rất hiệu quả)

Quỹ quyên góp chủ yếu dành cho Làng Ḥa B́nh ở Bệnh viện Từ Dũ, TP. HCM

Và một phần dành cho những trẻ em nạn nhân Chất độc Da Cam / Dioxin sống với gia đ́nh.